Muhasebe Desteği

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.  çözüm ortakları ile birlikte müşterilerine, muhasebe desteği kapsamında;

• Şirketin ihtiyacına uygun hesap planı oluşturulması
• Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda danışmanlık yapmak
• İşletme, muhasebe, finans ve mali mezuat konularında belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek
• Çözüm ortağımız olan iş hukuku ve SGK uzmanlarıyla birlikte, şirketin yapısının SSK ve İş Hukuku uygulamalarına elverişli hale getirilmesi, SSK ve İş Hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda çözüm yolları sunulması
• TMS 29 ve Vergi Usul Kanunu kapsamında enflasyon muhasebesi danışmanlığı


Hizmetlerini vermektedir.